Sunday, May 29, 2011

Poni Poni Pothe Poni – Sri Sri’s Mahaa Prasthanam (1981)


Poni Poni Pothe Poni
Sathul Suthul Hithul Poni
Rani Rani Vasthey Rani
Kashtal Nashtal Kopal Thapal Shapal Rani
Khani Khani
Ganam Dhyanam Hasam Lasam Khani
 Kala Ravi, Pavi Kavi
Sri Sri
Sri Sri